Zwroty i Reklamacje

Pytania dotyczące procesu i rozpatrywania zwrotu i roszczeń, normalnego zużycia produktów, jak również ścierania rękawic.