Przechowywanie rękawic, gdy nie są używane przez dłuższy okres czasu